Klimatyzacja — czym jest?

W każdym domu musi być zastosowany system wentylacji grawitacyjnej, który pozwoli zachować odpowiedni poziom wymiany powietrza zużytego na świeże. Niestety nie jest ona w stanie — nawet w przypadku wymiany jej na mniej zawody system, a mianowicie wentylację mechaniczną, zapewnić stałą temperaturę w pomieszczeniach. Do tego służy klimatyzacja. Czym jest/ Jakie są jej rodzaje i czym kierować się przy jej wyborze?

Jak działa klimatyzacja w domu?

Ogólnie można powiedzieć, że klimatyzacja to pewien proces zmierzający do utrzymania odpowiedniego komfortu osobistego użytkownika przestrzeni zamkniętej w obszarze temperatury, wilgotności względnej i czystości powietrza.

Można wyróżnić różne typu klimatyzatorów, jak naścienne, okienne, podsufitowe, podłogowe, przenośne. Każde z nich w mniej lub bardziej zaawansowany sposób będzie dążyć do utrzymania określonych, wymienionych wcześniej parametrów.

Jakie są rodzaje klimatyzacji domowej?

Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę obsługiwanych pomieszczeń, możemy mówić o klimatyzacji miejscowej oraz centralnej. Pierwszy rodzaj obejmuje pojedyncze pomieszczenia, czyli instalacja posiada jeden układ sprężarka parownik, montowany na zewnątrz budynku. Typowym jej przykładem jest klimatyzator typu split. Klimatyzacja centralna obejmuje kilka urządzeń może dotyczyć części, lub całego budynku. Mowa tu o klimatyzatorach multi split, które pozwalają podłączyć do 5 jednostek wewnętrznych. Szczególnym rodzajem klimatyzacji są systemy VRF, w których do 3 jednostek zewnętrznych można podłączyć aż 64 jednostki wewnętrzne.

Niezwykle jest ważne, aby przed podjęciem konkretnej decyzji o wyborze rozwiązania poświęcić chwilę uwagi na projekt i maksymalne dopasowane nie tylko do wielkości pomieszczenia, ale też oczekiwań ostatecznych użytkowników. Idealnie, jeśli firma, której zleci się projekt, budowę i montaż instalacji klimatyzacji będzie też świadczyć usługi serwisu i ewentualnej naprawy urządzenia.